لیزیک و لازک و پی آر کی چیست

لیزیک و لازک چشم چیست؟

 عمل لیزیک و لازک چشم چیست:

عمل لیزیک چشم (Lasik)، لازک چشم (Lasek) و پی آر کی (PRK) که نام اصلی آن جراحی لیزری عیوب انکساری می باشد. عملی هایی است که بر روی قرنیه چشم صورت می گیرند و هدف این عمل ها برای بهبود در قدرت دید می باشند.

ادامه مطلب