نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سیفتی باکس Cd

 • سیفتی باکس PIP _  cd
 • 0.5 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 11.6 ، ارتفاع کل 14.3 و قطر 7.5 سانتی متر
 • 1.5 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 14 ، ارتفاع کل 17.2 و قطر 10.5 سانتی متر
 • 2 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 17 ، ارتفاع کل 20 و قطر 11.1 سانتی متر
 • 3 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 16.5 ، ارتفاع کل 19.2 و قطر 14.4 سانتی متر
 • 5 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 32.5 ، ارتفاع کل 35 و قطر 12.4 سانتی متر

سیفتی باکس Cc

 • سیفتی باکس PIP _ Cc
 • 7 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 16.5 ، ارتفاع کل 19.5 و قطر 21.8 سانتی متر
 • 12 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 28 ، ارتفاع کل 30.4 و قطر 20.2 سانتی متر

سیفتی باکس XL

 • سیفتی باکس PIP _ XL
 • 26.3 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 17.3*10  و طول 66 عرض 19 ارتفاع 23 سانتی متر

سیفتی باکس Rb

 • سیفتی باکس PIP _ Rb
 • 15 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 20 ، ارتفاع کل 23.5 و طول 25 عرض 25 سانتی متر
 • 22 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 29.5 ، ارتفاع کل 33 و طول 25 عرض 25 سانتی متر
 • 25 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 33.5 ، ارتفاع کل 37 و طول 25 عرض 25 سانتی متر

سیفتی باکس Ra

 • سیفتی باکس PIP_ Ra
 • 2.5 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 15.5 ، ارتفاع کل 19.2 و طول 15.5 عرض 15.5 سانتی متر
 • 3.5 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 18.8 ، ارتفاع کل 22.5 و طول 15.5 عرض 15.5 سانتی متر
 • 4 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 13.7 ، ارتفاع کل 18.7 و طول 20.5 عرض 20.5 سانتی متر
 • 4.5 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 32.3 ، ارتفاع کل 36 و طول 15.5 عرض 15.5 سانتی متر
 • 5.5 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 19.8 ، ارتفاع کل 24.8 و طول 20.5 عرض 20.5 سانتی متر
 • 8.5 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 31.3 ، ارتفاع کل 36.3 و طول 20.5 عرض 20.5 سانتی متر
 • 9.5 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 24 ، ارتفاع کل 29 و طول 23.9 عرض 23.9 سانتی متر
 • 11.5 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 28.9 ، ارتفاع کل 33.9 و طول 23.9 عرض 23.9 سانتی متر

سیفتی باکس P (جیبی)

 • سیفتی باکس P (جیبی) PIP
 • 0.08 لیتری در ابعاد : طول 9.6 عرض 2.5 ارتفاع 5.6 سانتی متر
 • 0.3 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 12.5 ، ارتفاع کل 15 و طول 8.5 عرض 3.5 سانتی متر

سیفتی باکس C plus

 • سیفتی باکس  PIP _ C plus
 • 1.5 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 14 ، ارتفاع کل 15.2 و قطر 10.5 سانتی متر
 • 2 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 17 ، ارتفاع کل 18 و قطر 11.1 سانتی متر
 • 3 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 16.5 ، ارتفاع کل 19 و قطر 14.4 سانتی متر
 • 5 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 32.5 ، ارتفاع کل 34.5 و قطر 12.4 سانتی متر

سیفتی باکس RC Plus

 • سیفتی باکس PIP _  RC Plus
 • 2 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 13 ، ارتفاع کل 20.1 و طول 14.8 عرض 14.8 سانتی متر
 • 3 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 16.3 ، ارتفاع کل 23.4 و طول 14.8 عرض 14.8 سانتی متر
 • 4 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 17.6 ، ارتفاع کل 25.1 و طول 16.7 عرض 16.7 سانتی متر
 • 5 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 22.3 ، ارتفاع کل 29.8 و طول 16.7 عرض 16.7 سانتی متر
 • 6 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 31.1 ، ارتفاع کل 38.6 و طول 16.7 عرض 16.7 سانتی متر
 • 7 لیتری در ابعاد : ارتفاع بدنه 42.4 ، ارتفاع کل 49.9 و طول 16.7 عرض 16.7 سانتی متر

سیفتی باکس استوانه ای

 • سیفتی باکس مکعبی 2 ، 5 ، 8 و 12 لیتری و 5 لیتری استوانه ای بلند
 • زیبا و محکم
 • ضد سوراخ شدگی
 • دارای قابلیت اتوکلاو