مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

دستگاه سونوگرافی APOGEE 2100

 • مانیتور 15 اینچ با رزولوشن بالا و قابلیت گردش
 • بهینه سازی تصاویر به صورت اتوماتیک
 • اندازه گیری اتوماتیک Intima Media Thickness (IMT)
 • کالر داپلر
 • نسل جدید تصویربرداری 4D

دستگاه سونوگرافی CTS-5500

 • مانیتور 10.4 اینچ LCD
 • دو پروب کانکتور با قابلیت اتصال انواع پروب ها و بیوپسی گاید
 • تکنولوژی قوی Digital beam forming
 • تصویربرداری Tissue Harmonic

دستگاه سونوگرافی APOGEE 2300

 • دارای مانیتور 15 اینچ با رزولوشن بالای پزشکی و قابلیت گردش
 • قابلیت Zoom HD
 • حساسیت تصویربرداری عروق مویرگی
 • نسل جدید تصویربرداری 4D

دستگاه سونوگرافی APOGEE 2100

 • مانیتور 15 اینچ با رزولوشن بالای پزشکی و قابلیت گردش
 • بهینه سازی تصاویر به صورت اتوماتیک
 • اندازه گیری اتوماتیک Intima Media Thickness (IMT)
 • کالر داپلر
 • تصویربرداری 4D

دستگاه سونوگرافی promed مدل DP-6800

 • سونوگرافی دیجیتال promed مدل DP-6800
 • وﺿﻮح وﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﺼﺎوﯾﺮ
 • وزن ﺳﺒﮏ (۶ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم) و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ
 • ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶLED 12.1”
 • قابلیت اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﭘﺮوب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ( Linear, Convex, Rectal, Abdominal, Vaginal)
 • قابلیت اﺗﺼﺎل دو ﭘﺮوب ﻫﻤﺰﻣﺎن

دستگاه سونوگرافی  promed مدل DP-6400

 • سونوگرافی دیجیتال promed مدل DP-6400
 • وﺿﻮح وﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﺼﺎوﯾﺮ
 • صفحه لمسی ( Touch screen )
 • صفحه نمایش HD – CCD 18”
 • قابلیت اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﭘﺮوب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ( Linear, Convex, Rectal, Abdominal, Vaginal )
 • قابلیت اﺗﺼﺎل دو ﭘﺮوب ﻫﻤﺰﻣﺎن
 • قابلیت اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ و ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ( USB )